Οδηγίες για ΑμΕΑ

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν ειδικές υποστηρικτικές τεχνολογίες, η ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει δυο μηχανισμούς υποβοήθησης για την πλοήγηση χρηστών με αναπηρία. Τα βοηθήματα πλοήγησης είναι διαθέσιμα μέσω των συνδέσμων που είναι πάντα παρόντες στo κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μεγέθυνσης και σμίκρυνσης της γραμματοσειράς και μεταξύ αλλαγής χρωματικών προφίλ.

Επίσης, η ιστοσελίδα είναι συμβατή με το πρότυπο WCAG-WAI-AA-2.0.

According to EU Regulation 2020/1149 and as of August 24th 2023, it is mandatory for all industrial or professional users of diisocynates to successfully complete the training on safe use and handling available at https://www.safeusediisocyanates.eu/

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2020/1149, από τις 24 Αυγούστου 2023, οι βιομηχανικοί και επαγγελματίες χρήστες προϊόντων που περιέχουν διισοκυανικά είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση και χειρισμό τους, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.safeusediisocyanates.eu/.